Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ngày 02 tháng 09 năm 2014

Bảng vàng danh dự

Truy cập trong ngày:


Tổng số truy cập:


TIN TỨC - HOẠT ĐỘNGTrường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

NHỮNG QUY ĐỊNH GHI ĐIỂM

Năm học 2013-2014

1.    Mỗi giáo viên đều phải có sổ điểm cá nhân (nhận từ phòng Giáo vụ, có thể in danh sách các lớp mình phụ trách từ mạng để dán vào. Nhưng điểm giáo viên phải ghi bằng tay). Tổ trưởng phải có kế hoạch kiểm tra sổ điểm cá nhân của tất cả giáo viên trong tổ trong các lần sinh hoạt tổ chuyên môn. Cuối năm học sổ điểm cá nhân phải nộp lại cho phòng Giáo vụ theo đơn vị tổ (nhà trường không nhận sổ điểm cá nhân in lại từ mạng).

2.    Khi có điểm kiểm tra giáo viên phải vào sổ điểm cá nhân, giải quyết khiếu nại, đọc điểm cho học sinh nghe trước lớp rồi mới nhập vào sổ điểm điện tử theo thời gian quy định. Tuyệt đối không được nhập thẳng điểm từ bài kiểm tra hoặc nhờ học sinh nhập điểm.

3.    Thời gian nhập điểm mỗi tháng từ mùng 1 đến 24h00 ngày mùng 5, trong thời gian 5 ngày đó giáo viên có thể điều chỉnh các cột điểm đang nhập của đợt, các cột điểm của các đợt trước giáo viên chỉ có thể xem mà không thể sửa. sau đó nhà trường sẽ khóa sổ đến cuối tháng để tính thi đua.

4.    Tổ trưởng gởi cho phòng Giáo vụ quy định số cột điểm nhập của từng tháng (tính đến mùng 5 của tháng đó)  trong suốt năm học (hạn chót 10/09/2013) để Ban Giám hiệu kiểm tra. Từ mùng 6 mỗi tháng danh sách giáo viên chưa nhập điểm theo từng tổ sẽ được dán ở phòng Giáo viên và Ban Giám hiệu sẽ tính vào thi đua của tổ và cá nhân.

5.    Điểm kiểm tra miệng chỉ nhập vào cuối học kỳ giống như quy định trước đây.

6.    Những học sinh vắng mặt trong các đợt kiểm tra giáo viên phải có hình thức kiểm tra thích hợp để đảm bảo không trống cột điểm.

7.    Sổ điểm điện tử là bí mật của nhà trường, mọi giáo viên đều phải có ý thức bảo vệ. Nếu phát hiện sai sót phải báo cáo cụ thể cho Tổ trưởng để báo lại Ban Giám hiệu có biện pháp điều chỉnh.

8.    Từ ngày 01/10/2013 nhà trường bắt đầu mở khóa sổ điểm để Quý Thầy(Cô) nhập điểm hoặc điểm danh. Đề nghị Quý Thầy(Cô) thực hiện theo đúng qui định của tổ, và đúng hạn theo qui định của nhà trường. Từ 06/10 nhà trường sẽ khóa sổ để kiểm tra và tính thi đua, mong Quý Thầy(Cô) nghiêm chỉnh chấp hành.

9.    Nhập điểm các cột lần lượt từ trái sang phải, không bỏ cột trống. Khi nhập xong ô điểm cuối cùng của cột Thầy (Cô) nhớ nhấn phím Enter và di chuyển sang ô khác. Để tránh trường hợp thiếu điểm của học sinh cuối cùng.

10.  Các đợt nhập điểm năm học 2013-2014 như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 01 đến 05/10/2013.

- Đợt 2: Từ ngày 01 đến 05/11/2013.

- Đợt 3: Từ ngày 01 đến 10/12/2013, nhập hết tất cả các cột điểm KT còn lại.

- Đợt 4: Từ ngày 01 đến 05/02/2014.

- Đợt 5: Từ ngày 01 đến 05/03/2014.

- Đợt 6: Từ ngày 01 đến 05/04/2014.

- Đợt 7: Từ ngày 10 đến 15/04/2014, nhập hết tất cả các cột điểm KT của khối 12 còn lại.

- Đợt 8: Từ ngày 25 đến 30/04/2014, nhập hết tất cả các cột điểm KT của khối 10 và 11 còn lại.

* Đợt nhập điểm thi HKI của 3 khối: Ngày 26/12/2013

* Đợt nhập điểm thi HKII của khối 12: Ngày 25/04/2014.

* Đợt nhập điểm thi HKII của khối 10 và 11: Ngày 09/05/2014.

                                                                                                 

 Ngày 30 tháng 08 năm 2013

                                                                               Ban Giám Hiệu

 Thư viện ảnhTin mới


Copyright from 2008 © Pasself Management Softwares