Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ngày 17 tháng 08 năm 2017

Bảng vàng danh dự

Truy cập trong ngày:


Tổng số truy cập:

NHỮNG QUY ĐỊNH GHI ĐIỂM

Năm học 2016-2017

1.      Mỗi giáo viên đều phải có sổ điểm cá nhân (nhận từ phòng Giáo vụ, có thể in danh sách các lớp mình phụ trách từ sổ điểm điện tử để dán vào. Nhưng điểm giáo viên phải ghi bằng tay). Tổ trưởng phải có kế hoạch kiểm tra sổ điểm cá nhân của tất cả giáo viên trong tổ trong các lần sinh hoạt tổ chuyên môn. Cuối năm học sổ điểm cá nhân phải nộp lại cho phòng Giáo vụ theo đơn vị tổ (nhà trường không nhận sổ điểm cá nhân in lại từ sổ điểm điện tử).

2.      Khi có điểm kiểm tra giáo viên phải vào sổ điểm cá nhân, giải quyết khiếu nại, đọc điểm cho học sinh nghe trước lớp rồi mới nhập vào sổ điểm điện tử theo thời gian quy định. Tuyệt đối không được nhập thẳng điểm từ bài kiểm tra hoặc nhờ học sinh nhập điểm.

3.      Thời gian nhập điểm mỗi tháng từ mùng 1 đến 24h00 ngày mùng 5, trong thời gian 5 ngày đó giáo viên có thể điều chỉnh các cột điểm đang nhập của đợt, các cột điểm của các đợt trước giáo viên chỉ có thể xem mà không chỉnh sửa được. sau đó nhà trường sẽ khóa sổ đến cuối tháng để tính thi đua.

4.      Tổ trưởng gởi cho Thầy phó hiệu trưởng chuyên môn quy định số cột điểm nhập của từng tháng (tính đến mùng 5 của tháng đó)  trong suốt năm học (hạn chót 15/09/2016) để kiểm tra. Từ mùng 6 mỗi tháng danh sách giáo viên chưa nhập điểm theo từng tổ sẽ được dán ở phòng Giáo viên và Ban Giám hiệu sẽ tính vào thi đua của tổ và cá nhân.

5.      Điểm kiểm tra miệng chỉ được nhập vào cuối học kỳ.

6.      Những học sinh vắng mặt trong các đợt kiểm tra, giáo viên phải có hình thức kiểm tra thích hợp để đảm bảo không trống cột điểm của đợt nhập điểm. Trường hợp học sinh bảo lưu kết quả hoặc du học thì giáo viên không nhập điểm của em đó.

7.      Sổ điểm điện tử phải được bảo mật. Giáo viên phải có ý thức bảo vệ. Nếu phát hiện sai sót phải báo cáo cụ thể cho Tổ trưởng để báo lại Ban Giám hiệu có biện pháp điều chỉnh.

8.      Từ ngày 01/10/2016 sổ điểm điện tử bắt đầu hoạt động để Thầy Cô nhập điểm hoặc điểm danh. Đề nghị Thầy Cô thực hiện theo đúng qui định của tổ, và đúng hạn theo qui định của nhà trường

9.      Nhập điểm các cột lần lượt từ trái sang phải, không bỏ cột trống. Khi nhập xong ô điểm cuối cùng của cột Thầy Cô nhớ nhấn phím Enter và di chuyển sang ô khác. Để tránh trường hợp thiếu điểm của học sinh cuối cùng.

10. Các đợt nhập điểm năm học 2016-2017 tùy thuộc vào số cột đăng ký của các tổ từ đầu năm, và tổ trưởng có trách nhiệm thông báo đợt nhập điểm hàng tháng và từng học kỳ đến giáo viên.

                                                                                                           

 


Thư viện ảnhTin mới


© Copyright @2007. Bản quyền thuộc về Công Ty Pasself